• Yoğun bakım, veteriner hekimlerin hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sıkı takip altına aldıkları, tıbbi cihazlarla donatılmış ünitelerdir.
  • Damar içi sıvı ve ilaç tedavisi yoğun bakım ünitesinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.
  • 24 saat hasta hekimlerimiz tarafından gözetim altında tutulur.